ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಕೂಡ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಥಂಡರ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು- ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಮಾನಿಕ್ ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ.

ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬಕ್ ಮೂನ್ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ಅಂಶವೊಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರಂಗಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ರೈಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಮೂನ್, ಹೇ ಮೂನ್, ಓಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಶಿಕ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.