ಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಸ್ಟಿಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ನಿಧನ

ಲಂಡನ್, ಮಾರ್ಚ್ 14: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟಿಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್(76) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು 76 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ಲೂಸಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಮ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಇಂದು ನಿಧನಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

“ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗಿದ್ದರೆ. ಅವರ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

“ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.’ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.