ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 187 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ 58 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಥಾನಗಳಲಲಿ ಮುನ್ನಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.